0

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

În Monitorul Oficial nr. 456, Partea I din 06 mai 2022, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 58/2022 („Ordonanța”), pentru modificarea și completarea următoarelor acte normative din domeniul protecției consumatorilor :

  • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori;
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii;
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Ordonanța va intra în vigoare în data de 28 mai 2022 și urmărește stabilirea unui cadru legal de natură să protejeze şi să crească încrederea consumatorilor în serviciile pe care piața le pune la dispoziție.

Prezentăm în continuare câteva amendamente relevante  aduse de acest act normativ în materia protecției consumatorilor privind:

1.Clauzele abuzive  

În prezent, în situația în care ANPC/alte organe de control, constată utilizarea de contracte de adeziune care conțin clauze abuzive, sesizează instanța pentru a solicita obligarea profesionistului la modificarea contractelor în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Începând cu 28 mai 2022, organele de control vor putea solicita instanței suplimentar modificării contractelor, inclusiv dispunerea încetării utilizării clauzelor abuzive pentru viitor.

Conform noilor modificări aduse de Ordonanță, în cazurile în care instanța constată existența clauzelor abuzive va obliga profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, precum şi să publice pe site-ul propriu hotărârile judecătoreşti rămase definitive. În plus, instanțele vor fi obligate să examineze din oficiu sau la cererea consumatorului caracterul abuziv al clauzelor contractuale.

Pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor rămase definitive prin hotărârile judecătoreşti cuantumul amenzii poate fi cuprins între 5.000 și 200.000 de lei.

Consumatorii vor putea urmări aceste hotărâri și pe site-ul ANPC, care conform art. 13 (5) din Ordonanță, le va publica în termen de 45 zile.

În ceea ce privește termenele de prescripție, prin derogare de la prevederile Codului Civil, Ordonanța stabilește faptul că formularea unei acţiuni în constatarea existenţei clauzelor abuzive, precum și contestația la executarea unui contract ce conține clauze abuzive sunt imprescriptibile.

De asemenea, începând cu 28 mai 2022, cuantumul amenzilor va crește substanțial, pentru încălcările pe scară largă în materia clauzelor abuzive, amenzile fiind cuprinse „între 2-5% din cifra de afaceri; dacă nu există informații disponibile privind cifra de afaceri, atunci amenda va fi între 200.000 de euro și două milioane de euro.” În legea modificată vor apărea și o serie de criterii orientative pentru stabilirea sancțiunilor:

a) natura, gravitatea, amploarea şi durata încălcării;

b) orice acţiune întreprinsă de profesionişti pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;

c) orice încălcare anterioară săvârşită de profesionişti, ce se regăseşte în mod obligatoriu în cazierul comercial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesionişti datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;

e) sancţiunile aplicate profesioniştilor pentru aceeaşi încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere în care informaţiile cu privire la astfel de sancţiuni sunt disponibile prin mecanismul prevăzut la art. 11-25 din Regulamentul (UE) 2017/2.394;

f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului.

2. Practicile incorecte

Marketingul unui bun ca fiind identic cu unul comercializat în alte state membre UE, desi acestea au caracteristici semnificative diferite este considerată o practică înșelătoare conform noii reglementări. Totuși, această practică nu va fi considerată înșelătoare dacă comercializarea este justificată de factori legitimi și obiectivi (ex: caracterul sezonier al materiilor prime).

Referitor la recenziile privind produsele comercializate, conform noilor modificări introduse de Ordonanță, profesioniștii vor trebui să ofere acces la toate recenziile privind produsele oferite, precum și să precizeze dacă garantează și modul în care garantează că acestea provin de la consumatori care într-adevăr au achiziționat și utilizat produsul.

Consumatorii afectaţi de practicile comerciale incorecte vor avea dreptul la măsuri de remediere pentru prejudiciul înregistrat după cum urmează:

a) înlocuirea, reducerea preţului sau încetarea contractului şi restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz;

b) despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;

c) în cazul în care se constată deficienţe în primele 30 de zile de la achiziţia produsului sau serviciului, se dispune direct înlocuirea acestora.

La stabilirea măsurii de remediere adecvată situației sesizate, următoarele circumstanțe exemplificative se vor lua în considerare:

i) gravitatea şi natura practicii comerciale incorecte;

ii) prejudiciul suferit de consumator.

3. Contractele încheiate la distanță

Ordonanța extinde termenul de retragere din anumite contracte încheiate la distanță (dreptul de returnare), de la 14 zile la 30 de zile, dacă acestea s-au încheiat în contextul promovării produsului de către profesionist la domiciliul consumatorului.

De asemenea, pentru o mai bună informare a consumatorului, Ordonanța prevede cerințe suplimentare pentru contractele încheiate pe piețele online, cum ar fi informarea consumatorului înainte ca un contract sau o ofertă să producă efecte, privind:

a) principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate, astfel cum se prevede la art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 363/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi importanţa relativă a acestor parametri, prin raportare la alţi parametri;

b) dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online;

c) dacă partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital nu este un profesionist, faptul că drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale în vigoare în materie de protecţie a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;

d)  acolo unde este cazul, modul în care obligaţiile legate de contract sunt partajate de partea terţă care oferă bunurile, serviciile sau conţinutul digital şi furnizorul de piaţă online, fără ca această informare să aducă atingere responsabilităţii furnizorului de piaţă online sau a terţului profesionist în legătură cu contractul, în temeiul prevederilor legale în vigoare.

O modificare importantă constă în extinderea domeniului de aplicarea al OUG nr. 34/2014 la contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze profesionistului date cu caracter personal, cu următoarele excepţii:

a) când datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către profesionist pentru furnizarea conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a serviciului digital astfel cum sunt definite la art. 2 din OUG 34/2014;

b) când datele cu caracter personal sunt furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului să respecte cerinţele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucrează aceste date în niciun alt scop.

Prevederile au aplicabilitate în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor în cazul serviciilor digitale pentru care aceștia nu plătesc, însă oferă date cu caracter personal, cum ar fi: stocarea în cloud,  WhatsApp, Facebook sau alte rețele de socializare şi conturile de e-mail.

4. Conținuturi

In cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contract, noile prevederi interzic  profesionistului să utilizeze orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist, cu excepţia cazului în care acest conţinut:

a) nu are nicio utilitate în afara contextului conţinutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;

b) are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când foloseşte conţinutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;

c) a fost agregat cu alte date de către profesionist şi nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproporţionate;

d) a fost generat în comun de către consumator şi alte persoane, iar alţi consumatori pot continua să utilizeze conţinutul.

Adela Rusu – Avocat Colaborator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *